Vai trò của hệ thống thông tin trên thị trường bất động sản

1. Công khai thông tin vê BĐS đưa vào kinh doanh
a) Tổ chức, cá nhân kinh doanh BĐS có trách nhiệm công khai thông tin về BĐS đưa vào kinh doanh.
b) Thông tin về BĐS được công khai tại sàn giao dịch BĐS và trên các phương tiện thông tin đại chúng.
c) Nội dung thông tin về BĐS bao gồm:
– Loại BĐS;
– Vị trí BĐS;
– Thông tin về quy hoạch có liên quan đến BĐS;
– Quy mô, diện tích của BĐS;
– Đặc điểm, tính chất, công năng sử dụng, chất lượng của BĐS;
– Thực trạng các công trình hạ tầng, các dịch vụ về kỹ thuật và xã hội có liên quan đến BĐS;
– Tinh trạng pháp lý của BĐS bao gồm hồ sơ, giấy tờ về quyển sở hữu, quyền sử dụng BĐS và giấy tờ có liên quan đến việc tạo lập BĐS; lịch sử về sở hữu, sử dụng BĐS;
– Các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng BĐS (nếu có);
– Giá bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua BĐS;
– Quyền và lợi ích của người thứ ba có liên quan;
– Các thông tin khác.

 Vai trò của hệ thống thông tin trên thị trường bất động sản 1

2. Vai trò của hệ thống thông tin trên TTBĐS
Hệ thống thông tin trên TTBĐS là toàn bộ các thông tin liên quan đến BĐS, bao gồm thông tin về: luật pháp; chính sách đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Chính phủ, vị trí của BĐS, môi trường, nhu cầu, mức cung, tâm lý, tập quán của người mua ở từng không gian và thời gian nhất định.
Do tính đặc thù của hàng hoá BĐS so với các hàng hoá thông thường khác nên hệ thống thông tin đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự vận hành của TTBĐS.
Hàng hoá BĐS có tính cá biệt và mang yếu tố không gian, thời gian, chịu tác động của các yếu tố tâm lý, tập quán, thị hiếu. Các hàng hoá BĐS còn có tác động, ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Mặt khác, BĐS là loại hàng hoá khan hiếm và là bộ phận tài sản quan trọng của mỗi quốc gia, nên hệ thống luật pháp liên quan BĐS thường được quy định chặt chẽ và chịu sự tác động mạnh của các chính sách của Chính phủ.
Do hàng hoá BĐS chịu sự tác động của rất nhiều yếu tố nên để có thể định giá hàng hoá BĐS đòi hỏi phải có một hệ thống thông tin đồng bộ và đầy đủ.
Thực tế cho thấy, điều kiện quan trọng để TTBĐS vận hành môt cách trôi chảy là phải có một hệ thống thông tin hoàn hảo, công khai, minh bạch và dễ tiếp cận. Giá cả BĐS trên thị trưòng có phản ánh đúng đắn quan hệ cung cầu hay không phụ thuộc rất nhiều vào hệ thống thông tin. Hệ thống thông tin khó tiếp cận, không đầy đủ, mập mờ
thiếu minh bạch vể quy hoạch hoặc sự thay đổi chính sách của Nhà nước là một trong những nguyên nhân quan trọng làm xuất hiện một số ccm sốt về giá cả BĐS.
Việc hình thành một hệ thống thông tin thường xuyên về TTBĐS cho phép thị trường hoạt động trôi chảy, giảm chi phí giao dịch, tăng hiệu quả hoạt động của thị trường và giảm nguy cơ nền kinh tế bong bóng do đầu cơ quá mức vào BĐS.
3. Cung về thông tin trên TTBĐS
Các đối tượng cung cấp thông tin về BĐS chính là các chủ thể tham gia hoạt động trên trường BĐS.
– Với tư cách là cơ quan quản lý vĩ mô, Nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ về luật pháp, cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch… một cách công khai, minh bạch và phải tạo điều kiện cho mọi chủ thể có nhu cầu giao dịch về BĐS dễ dàng tiếp cận với các thông tin. Bên cạnh đó, Nhà nước còn cung cấp các dịch vụ tư vấn về thông tin (định giá BĐS…) cho các đối tượng có nhu cầu.
– Các tổ chức trung gian, môi giới, tư vấn về BĐS là chủ thể cung cấp thông tin quan trọng trên thị trường. Hệ thống các tổ chức này càng phát triển, hoạt động càng chuyên nghiệp thì mức độ hoàn hảo của hệ thống thông tin BĐS càng cao.
4. Các loại thông tin trên TTBĐS
Để đảm bảo cho các chủ thể kinh tế tham gia giao dịch trên thị trường có được những thông tin đáng tin cậy về BĐS, cần phải cung cấp những thông tin sau:
– Thông tin về quyền sở hữu, quyền sử dụng của BĐS đăng ký giao dịch
– Quy hoạch của Chính phủ, của địa phương về sử dụng đất có liên quan đến BĐS đăng ký giao dịch
– Quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến các quyền lợi từ BĐS như quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền cho thuê… của BĐS đăng ký giao dịch.
– Các thông tin cụ thể về giá cả, vị trí, đặc điểm cụ thể của từng BĐS đăng ký giao dịch.
– Các thông tin về BĐS có thể thay thế hoặc tương đương (giá cả, đặc điểm, vị trí…) đã đăng ký giao dịch trên thị trường.
5. Yêu cầu về thông tin trên TTBĐS
Các thông tin cung cấp cho các chủ thể trên TTBĐS phải đảm bảo yêu cầu chính xác, kịp thời và đầy đủ.
Một trong những yêu cầu quan trọng đầu tiên của thông tin là tính chính xác. Trong TTBĐS, yêu cầu này càng trở nên cực kỳ quan trọng vì giá trị của BĐS rất lớn. Một quyết định đưa ra dựa trên một nguồn thông tin chính xác có thể giúp cho việc kinh doanh phát triển. Ngược lại, một quyết định sai do dựa vào nguồn tin không đúng sẽ gây thiệt hại không thể lường được cho một chủ thê nào đó trên thị trường.
Yêu cầu tiếp theo là thông tin phải kịp thời. Thông tin chỉ có giá trị khi nó được cung cấp một cách kịp thời. Tính kịp thời của thông tin có liên quan chặt chẽ với thời gian. Thời gian càng dài, thông tin càng để lâu thì giá trị của thông tin càng bị giảm.
Thông tin phải đáp ứng được yêu cầu đầy đủ. Nếu thông tin không đầy đủ sẽ dễ dẫn đến việc ra quyết định không chính xác.
Ngoài ra, các thông tin về pháp luật, cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch có liên quan đến quản lý và phát triển TTBĐS phải được công khai và minh bạch. Trong điểu kiện hiện nay, có thể đưa những thông tin này lên mạng điện tử và các phương tiện thòng tin đại chúng như báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình…