Nguyên tác tổ chức và hoạt động của sàn giao dịch bất động sản

1. Tuân thủ pháp luật
– Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ BĐS được thành lập sàn giao dịch BĐS hoặc thuê sàn giao dịch BĐS của tổ chức, cá nhân khác để phục vụ cho hoạt động kinh doanh BĐS.
– Sàn giao dịch BĐS phải là pháp nhân. Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh BĐS thành lập sàn giao dịch BĐS thì sàn giao dịch đó phải có tư cách pháp nhân hoặc sử dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh BĐS để hoạt động.
– Hoạt động của sàn giao dịch BĐS phải công khai, minh bạch và tuân thủ pháp luật.
– Sàn giao dịch BĐS, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh BĐS thành lập sàn giao dịch BĐS phải chịu trách nhiệm về hoạt động của sàn giao dịch BĐS.
– Sàn giao dịch BĐS phải có tên, địa chỉ, biển hiệu và phải thông báo về việc thành lập trên phương tiện thông tin đại chúng; trước khi hoạt động phải thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương.
2. Đảm bảo tính chuyên nghiệp
– Tính chuyên nghiệp thể hiện ở am hiểu chuyên sâu lĩnh vực chuyên môn; ra quyết định chính xác, kịp thời, thao tác nhanh nhẹn; hiệu quả, không bị cảm xúc chi phối công việc và làm việc theo kế hoạch;
– Phải có kiến thức chuyên sâu về kinh doanh BĐS, về sàn giao dịch BĐS. Hiểu được trách nhiệm, nghĩa vụ của các hoạt động chuyên môn đảm nhận tốt vai trò của người quản lý, điều hành sàn giao dịch;
– Có kỹ năng, phân tích xử lý các tình huống để đưa ra những quyết định quản lý chính xác, kịp thòi và có tính hiệu quả nhất. Muốn vậy phải nắm vững thông tin, biết cách xử lý thông tin, có kỹ năng ra quyết định, biết chớp thời cơ, cơ hội kinh doanh;
– Sự hoạt bát, nhanh nhẹn trong thực hiện các thao tác nghề nghiệp là yêu cầu cần phải có đối với người quản lý, điều hành sàn giao dịch. Chỉ có như vậy mới khiến khách hàng tin tưởng, hài lòng khi công việc được giải quyết nhanh gọn, chính xác và có hiệu quả;
– Hoạt động chuyên môn của người quản lý, điều hành sàn giao dịch là hoạt động dịch vụ, tuân theo những chuẩn mực nghề nghiệp nhất định, do đó không thể để cho tình cảm chi phối lý trí, không để cảm xúc chi phối công việc. Phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc, các quy định trong công việc và quan hệ khách hàng. Tuy nhiên phải chú trọng tới những ứng xử sao cho thấu tình đạt lý, không quá khuôn mẫu cứng nhắc, cũng không được xuề xòa cho qua việc;
– Cuối cùng mọi hoạt động phải tuân theo một kế hoạch định trước. Không thể tùy tiện làm việc theo kiểu tùy hứng, gặp đâu làm đó. Do vậy việc lập kế hoạch theo thời gian, theo các khâu công việc, theo trình tự các bước công việc đối với người quản lý điều hành sàn giao dịch là rất quan trọng.
3. Phải có đạo đức nghê nghiệp
Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp thể hiện ở các khía cạnh:
– Tính khách quan trong công việc, trong ứng xử với khách hàng và đồng nghiệp. Đảm bảo sự lễ độ, nhã nhặn, vui vẻ, hòa nhã, chu đáo đối với khách hàng;
– Sự trung thành đối với khách hàng, tạo niềm tin cho khách hàng, luôn tuân thủ và chấp hành pháp lý, tuân thủ những cam kết với khách hàng về mọi mặt: thông tin, giá cả, điều kiện giao dịch;
– Tính rõ ràng, minh bạch trong mọi hoạt động và quan hệ ứng xử với khách hàng. Không để lợi ích cá nhân chi phối hoạt động và cách ứng xử của mình. Giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa các lợi ích trên sàn và trên thực tế.