Một số giải pháp cơ bản thúc đẩy sự phát triển TTBĐS Việt Nam

Để thực hiện mục tiêu nhanh chóng hình thành và phát triển TTBĐS trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chử nghĩa; đó chính là một TTBĐS phát triển lành mạnh có sự kiểm soát của nhà nước bằng hệ thống pháp luật và hệ thống các biện pháp, hướng dẫn các giao dịch; đồng thời khắc phục những tồn tại hiện nay của TTBĐS, những giải pháp cơ bản thúc đẩy sự hình thành và phát triển TTBĐS ở nước ta trong thời gian tới bao gồm:
1- Từng bước xây dựng vù hoàn thiện hành lung pháp luật cho TTBĐS.
– Xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp luật là việc làm khởi đầu và thường xuyên để thúc đẩy sự hình thành và phát triển của TTBĐS. Nhằm từng bước hạn chế và xoá bỏ TTBĐS không chính thức (thị trường nhà nước không kiểm soát được);
– Để tạo môi trường pháp lý cần khẩn trương hoàn thiện Luật Kinh doanh BĐS để điều chỉnh các mối quan hệ liên quan đến quản lý và hoạt động kinh doanh BĐS, đây là nhu cầu bức xúc để phát triển nền kinh tế TTBĐS có sự quản lý vĩ mô của nhà nước;
– Các quy định cần phải thông thoáng hơn, không hạn chế đối tượng được quyền mua bán, chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng, thuê mướn, thế chấp, góp vốn liên doanh bằng BĐS. Riêng đối với tổ chức, cá nhân người nước ngoài thì có hạn chế về thời gian được sử dụng đất và chỉ nên khống chế phạm vi thực hiện ở một số địa phương;
– Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp đất đai và BĐS phải thông qua đăng ký giao dịch;
– Có chính sách phù hợp giải quyết càng sớm càng tốt những tồn đọng về nhà đất do lịch sử để lại; đây là một tồn tại lớn cần giải quyết dứt điểm.
2- Coi trọng công tác quy hoạch sử dụng đất, đảm bảo quy hoạch phải đi trước một bước nhằm phát triển BĐS đúng mục đích, cân đối và hiệu quả.
Diện tích đất đai có hạn mà áp lực đối với đất đai trong mọi lĩnh vực ngày càng tăng, vì vậy phải bố trí sử dụng đất hợp lý, vừa đảm bảo nhu cầu vừa bảo vệ được nguồn tài nguyên hữu hạn và quý giá là đất đai với quan điểm phát triển bển vững. Phương án quy hoạch sử dụng đất mang tính khả thi cao và phải được công khai hoá.
3- Những giải pháp nhằm tạo ra nhiều hàng hoú BĐS hoàn thiện về tính pháp lý để thực hiện các giao dịch, đủ điều kiện lưu thông trên thị trường.
Để đạt được giải pháp này cần:
– Khẩn trương hoàn thành việc lập hổ sơ địa chính;
– Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở (giảm bớt các thủ tục, xem xét các khoản thu về tiền sử dụng đất, lệ phí địa chính, lệ phí trước bạ; sắp xếp lại trụ sở làm việc ra khỏi các trung tâm thương mại và dịch vụ , v.v…).

Một số giải pháp cơ bản thúc đẩy sự phát triển TTBĐS Việt Nam 1

4- Những giải pháp tài chính cơ bản.
– Phát triển thị trường vốn và tiền tệ, huy động vốn đầu tư trong nước là một điều kiện cần thiết để hình thành một TTBĐS phát triển vững chắc và lành mạnh, khắc phục tình trạng mất cân đối giữa cung – cầu về BĐS;
– Giá đất do nhà nước quy định phải phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội và giá thị trường trong điều kiện bình thường;
– Hỗ trợ vốn ban đầu và cho vay lãi suất thấp đối với các doanh nghiệp kinh doanh BĐS;
– Hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho người nghèo, người có thu nhập thấp trong việc mua nhà hoặc thuê nhà;
– Giảm tiền mua cổ phần với những người có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn khi cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước;
Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian nhất định đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh BĐS (số thuế được miễn giảm doanh nghiệp đầu tư tăng cường năng lực sản xuất mở rộng kinh doanh BĐS).
5- Tổ chức hoàn thiện hệ thống doanh nghiệp sản xuất kinh doanh BĐS.
– Bình đẳng giữa các thành phần kinh tế trong sản xuất kinh doanh BĐS;
– Mọi doanh nghiệp đểu phải đăng ký kinh doanh hành nghề và làm đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước;
– Tổ chức tốt mạng lưới tư vấn giao dịch, tư vấn thông tin thị trường, tư vấn pháp luật, tư vấn giá cả, thủ tục hợp đồng giao dịch…;
– Hình thành và phát triển doanh nghiệp phát triển đất.
6- Tổ chức quản lý nhà nước với TTBĐS.
– Thực hiện đấu giá quyển sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, góp phần kiểm soát giá cả BĐS hợp lý;
– Tổ chức cơ quan đăng ký BĐS. Các giao dịch về BĐS đều phải được đăng ký. Tạo tiền đề cho Nhà nước quản lý và điều tiết TTBĐS;
– Tổ chức, thống nhất tập trung thu tiền sử dụng đất, thuế chuyển quyển sử dụng đất, lệ phí địa chính, lệ phí trước bạ vào một cơ quan;
– Tổ chức hệ thống dịch vụ cung cấp thông tin cho TTBĐS, đảm bảo các thông tin đầy đủ, minh bạch và dễ tiếp cận;
– Thành lập tổ chức định giá BĐS, đào tạo nghề định giá BĐS. Bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho công chức quản lý Nhà nước về đất đai – nhà ở;
– Tổ chức thực hiện điểm, xây dựng mô hình phát triển BĐS để nhân rộng ra cả nước.

Xem thêm: Bán nhà Hà Nội dưới 700 triệu