Khái niệm, đặc điểm và vai trò của sàn giao dịch bất động sản

1. Khái niệm sàn giao dịch BĐS
Sàn giao dịch BĐS là nơi diễn ra các giao dịch BĐS và cung cấp các dịch vụ kinh doanh BĐS. Như vậy, có thể hiểu sàn giao dịch là nơi diễn ra các giao dịch, là nơi người mua, người bán (hoặc đại diện người bán) gặp nhau để thực hiện giao dịch về BĐS;
Tại sàn giao dịch BĐS, người đại diện thực hiện các dịch vụ môi giới, định giá, giao dịch, tư vấn, đấu giá, quảng cáo và quản lý BĐS.
2. Đặc điểm của sàn giao dịch BĐS
– Sàn giao dịch BĐS là nơi diễn ra giao dịch một loại hàng hóa đặc biệt BĐS, tính đặc biệt thể hiện: Không có hàng hóa được trưng bày; Chỉ có các thông tin về BĐS (quy hoạch, tính chất pháp lý, vị trí, địa điểm, kích thước, hình dáng, chất lượng, nghĩa vụ tài chính, mức giá chuyển nhượng).
– Sàn giao dịch là chợ hoạt động đặc biệt tổng hợp, ở đó phải cung cấp đầy đủ và khép kín mọi dịch vụ liên quan đến BĐS, các dịch vụ mang tính chuyên nghiệp, hoạt động đảm bảo công khai, minh bạch, chuẩn xác và được quản lý nghiêm ngặt.
3. Vai trò của sàn giao dịch BĐS trong TTBĐS
– Tất cả các giao dịch BĐS qua sàn sẽ giúp cho nhà nước quản lý được các giao dịch BĐS từ đó nhà nước có những chính sách kịp thời và chính xác để điều tiết thị trường.
– Nhà nước hạn chế tối đa thất thu thuế do việc chuyển nhượng, mua bán ngầm bên ngoài.
– Giảm đáng kể số lượng BĐS và tần suất BĐS tham gia giao dịch từ đó giá cả sẽ bình ổn hơn. Vì khi một BĐS được giao dịch nhiều lần sẽ đẩy giá lên rất cao, người có tiền đầu tư nhiều sản phẩm nay sẽ hạn chế rất nhiều do giá cả bình ổn, họ thấy không có lời và sẽ không đầu tư trục lợi.
– Giảm đáng kể số lượng người tham gia đầu tư với mục đích kiếm lợi làm khan hiếm thị trường tạo cơn sốt. Cơn sốt BĐS làm cho mọi người dân phải tìm mọi cách để đầu tư kiếm lợi và làm cho thị trường càng sốt hơn, giá cả ngất ngưởng.
– Một khi giao dịch được qua sàn giá cả được công khai, nhiều loại sản phẩm được giới thiệu, thông tin đầy đủ sẽ tránh được rủi ro và thiệt hại cho các bên giao dịch từ đó làm lành mạnh hoá TTBĐS.
– Về vĩ mô sàn giao dịch BĐS cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội nói chung và phát triển hoạt động BĐS nói riêng. Vì nếu giá cả thị trường cao hơn giá trị thật của thị trường dẫn tới mọi ngưòi, mọi thành phần kinh tế tham gia kinh doanh BĐS kiếm lời và sao nhãng hoạt động kinh doanh của mình làm ảnh hưởng tới phát triển sản xuất tạo ra sản phẩm cho xã hội. Giá BĐS cao dẫn tới chi phí sản xuất kinh doanh dịch vụ cao và giá thành tăng cao dẫn đến lạm phát tăng.
Giá BĐS cao làm mất lợi thế cạnh tranh, thu hút đầu tư nước ngoài giảm.
– Vai trò của sàn giao dịch BĐS cũng góp phần phát triển hoạt động của TTBĐS thông qua việc các hoạt động dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp hơn tạo được giá trị gia tăng cho chủ đầu tư như nghiên cứu thị trường, tư vấn lập dự án, thiết kế sản phẩm, dịch vụ tiếp thị, chăm sóc khách hàng và quản lý BĐS. Tạo ra nhiều loại hình dịch vụ BĐS đang bỏ ngỏ chưa đưa vào hoạt động như đấu giá, quảng cáo, dịch vụ pháp lý, ngân hàng, bảo hiểm, v.v… Tất cả dịch vụ này sẽ đẩy mạnh hoạt động BĐS tạo giá trị thặng dư cho xã hội và lợi ích cho chủ đầu tư và người đầu tư. Như vậy sàn giao dịch BĐS có những vai trò cơ bản:
+ Cầu nối giữa người mua và người bán.
+ Minh bạch thông tin, tạo cơ hội tiếp cận hàng hoá BĐS như nhau cho mọi người, góp phần lành mạnh TTBĐS.
+ Chuyên nghiệp hoá giao dịch, tránh được rủi ro và thiệt hại cho các bên tham gia giao dịch.
+ Hoàn thiện cơ cấu của thị trường và hỗ trợ thị trường phát triển.
+ Đầu mối nghiên cứu thị trường.
+ Hỗ trợ quản lý và thu ngân sách.