Hồ sơ thông tin trên thị trường bất động sản

1. Điều kiện đối với BĐS đưa vào kinh doanh
a) Nhà, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh phải có các điều kiện:
– Thuộc đối tượng được phép kinh doanh;
– Đối với nhà, công trình xây dựng mới phải bảo đảm chất lượng theo quy định của pháp luật về xây dựng; đối với nhà, công trình xây dựng đã qua sử dụng thì yêu cầu vé chất lượng do các bên thỏa thuận trong hợp đồng;
– Không có tranh chấp về quyền sở hữu;
– Không bị kê biên để thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
– Không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;
– Có hồ sơ bao gồm giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng và quyển sử dụng đất hoặc giấy tờ hợp pháp chứng minh quyển sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật đối với nhà, công trình xây dựng đã có sẵn; giấy phép xây dựng hoặc hồ sơ dự án và thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt đối với nhà, công trình đang xây dựng; thiết kế bản vẽ thi công, hồ sơ hoàn công và biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng đối với nhà, công trình xây dựng thuộc dự án KĐTM, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp chưa có giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng; hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công và tiến độ xây dựng nhà, công trình xây dựng đã được phê duyệt đối với nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai.
b) Quyền sử dụng đất đưa vào kinh doanh phải có các điểu kiện:
– Thuộc đối tượng được phép kinh doanh;
– Có giấy tờ hợp pháp chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;
– Không có tranh chấp;
– Trong thời hạn sử dụng đất;
– Không bị kê biên để thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyến;
– Trường hợp chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng đất thuộc dự án KĐTM, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp thì phải có các công trình hạ tầng tương ứng với nội dung và tiến độ của dự án đã được phê duyệt.
c) Các BĐS khác đưa vào kinh doanh phải có đủ điều kiện theo quy định của Chính phủ.
2. Những thông tin cơ bản về BĐS
– Tên, loại BĐS.
– Nguồn gốc của BĐS.
– Vị trí của BĐS (đất đai, nhà cửa và công trình kiến trúc khác).
3. Đặc điểm BĐS vê mặt pháp lý
– BĐS đã được cấp Giấy chứng nhận quyển sử dụng đất, quyền sở hữu nhà: những nội dung Giấy chứng nhận (bao gồm số lô đất, tên địa phương và tên nước, ngày cấp và số đăng ký của Giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng BĐS).
– BĐS chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà: nguồn gốc BĐS (nhà, đất), tổ chức, cá nhân giao BĐS, ngày làm giấy tờ chuyển dịch BĐS, các giấy tờ kèm theo.
– Có tranh chấp hay không với các chủ BĐS liền kề.
– Những lợi ích kinh tế thu được từ BĐS (trường hợp BĐS đang cho thuê: Giá thuê, thời hạn thuê, hợp đồng thuê, thu nhập hàng tháng từ người thuê BĐS để mở cửa hàng, cửa hiệu, văn phòng đại diện).
– Những tài liệu khác thể hiện tính pháp lý của BĐS

Hồ sơ thông tin trên thị trường bất động sản 1

4. Mô tả đặc điểm BĐS về mặt kỹ thuật
– Vị trí của BĐS.
+ Vị trí địa lý và hành chính của BĐS;
+ Đối với đất ở: số lô đất, số địa chính, diện tích đất, phân loại đường phố, nhóm đất;
+ Đối với đất nông nghiệp, lâm nghiệp: Số lô đất, số địa chính, diện tích đất, phân loại nhóm đất, điều kiện thời tiết, đặc điểm địa hình, hệ thống giao thông, hệ thống tưới và tiêu nước;
+ Đối với công trình kiến trúc trên đất (nhà cửa, đường xá, cầu cống): Loại nhà, cấp nhà, hạng nhà, diện tích xây dựng và diện tích sử dụng (m2), chất lượng nhà (% còn lại, tuổi đời), mục đích sử dụng, cấu trúc nhà, sô’ phòng, diện tích sử dụng từng phòng, hệ thống điện, hệ thống cấp và thoát nước; loại, hạng đường sá, cầu cống…;
+ Vị trí của BĐS trong mối tương quan với những trung tâm khu vực gần nhất, điều kiện tự nhiên và môi trường xung quanh, hình dạng của thửa đất, khoảng cách từ đó đến những địa điểm giao thông công cộng, cửa hàng, trường học, công viên, bệnh viện, những trục đường chính.
– Tác động của quy hoạch, phân vùng đến giá trị của đất đai, nhà cửa và công trình kiến trúc trên đất;
– Mục đích sử dụng hiện tại của BĐS có theo đúng mục đích được phép sử dụng theo quy hoạch phân vùng và mang lại giá trị tối ưu cho BĐS hay không.
6. Mục tiêu xây dựng hệ thống thông tin đất đai
Mục tiêu chính là tiến hành việc thiết lập và triển khai Hệ thống thông tin đất đai trên quy mô quốc gia. Là một hệ thống đa chức năng hoạt động ở các cấp Trung ương và địa phương phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về đất đai trong những phạm vi:
– Thông tin của LIS có tính chất địa chính, những thông tin khác như mạng lưới tọa độ, địa hình, địa lý, thổ nhưỡng,… không thuộc vào LIS.
– Phần dữ liệu: Thông tin của LIS bao gồm bản đồ địa chính và đăng ký đất đai, BĐS. Đơn vị mang thông tin là từng thửa đất chi tiết và thông tin về chủ sử dụng đất.
– Phần công cụ: Các thủ tục và kỹ thuật cho phép thu thập, cập nhật, xử lý và phân phát các thông tin nói trên.