Điều kiện thành lập, hoạt động và nhiệm vụ của sàn giao dịch bất động sản

1. Điều kiện thành lập của sàn giao dịch BĐS
Điều kiện thành lập của sàn giao dịch BĐS:
a) Phải có tư cách pháp nhãn, tức sàn giao dịch phải thoả mãn các điều kiện:
– Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ BĐS phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã, đăng ký kinh doanh dịch vụ BĐS theo quy định của pháp luật. Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ môi giới BĐS phải có ít nhất một người có chứng chỉ môi giới BĐS; khi kinh doanh dịch vụ định giá BĐS phải có ít nhất hai người có chứng chỉ định giá BĐS; khi kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch BĐS phải có ít nhất hai người có chứng chỉ môi giới BĐS, nếu có dịch vụ định giá BĐS thì phải có ít nhất hai người có chứng chỉ định giá BĐS;
– Là tổ chức được cơ quan có thẩm quyền thành lập, đăng ký và công nhận.
b) Cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật phù hợp với nội dung hoạt động của sàn giao dịch BĐS
– Về trụ sở, văn phòng làm việc phải đáp ứng được các hoạt động thường nhật và yêu cầu tổ chức các phiên giao dịch. Mạng các sàn BĐS Việt Nam quy định điểu kiện là thành viên của mạng các sàn, phải có quy mô, diện tích phù hợp;
– Phải có hệ thống trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho sàn như hệ thống máy tính, dàn máy chiếu cỡ lớn, các phần mềm quản lý, khai thác dữ liệu, thông tin BĐS, thông tin về người tham gia giao dịch, các thiết bị văn phòng cần thiết đảm bảo cho mọi hoạt động lưu trữ, xử lý, tìm kiếm và khai thác thông tin cho việc hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, tổ chức trình chiếu một cách rõ ràng và chuẩn xác.
c) Đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành sàn giao dịch BĐS đáp ứng các điều kiện theo quy đinh của pháp luật
– Theo Luật Kinh doanh BĐS, sàn giao dịch BĐS phải có ít nhất 2 người trở lên có chứng chỉ môi giới BĐS; nếu thực hiện việc định giá BĐS thì cũng phải có ít nhất 2 người có chứng chỉ định giá BĐS;
– Đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành và nhân viên sàn giao dịch phải là những người hoạt động có tính chuyên nghiệp, có đạo đức nghề nghiệp tốt, đảm bảo uy tín và độ tin cậy đối với khách hàng.
d) Phải có quy chế hoạt động của sàn giao dịch
Quy chế hoạt động của sàn giao dịch BĐS là những quy định mà sàn giao dịch định ra, gồm các quy định về điều kiên hoạt động, về trách nhiệm của người quản lý, điều hành, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch, nguyên tắc, lề lối làm việc, tiếp nhận, xử lý thông tin về BĐS, nguyên tắc, phương pháp giao tiếp với khách hàng; thẩm quyền ký các hợp đồng giao dịch, chế độ quản lý tài chính, mối quan hệ công tác, tổ chức họp, tiếp khách hàng và chương trình kế hoạch công tác của sàn giao dịch BĐS.
Quy chế phải được thông báo cho tất cả các hội viên tham gia sàn giao dịch được biết, tự nguyện chấp nhận và tuân thủ. Quy chế trở thành cơ sở, căn cứ điểu chỉnh mọi hoạt động.
2. Điểu kiện hoạt động của sàn giao dịch BĐS
– Sàn giao dịch BĐS phải có quy chế hoạt động;
– Sàn giao dịch BĐS phải có diện tích sử dụng để giao dịch tối thiểu 50m2 cho hoạt động môi giới, giao dịch và thêm 20m2 cho mỗi hoạt động dịch vụ bổ sung, có trang thiết bị phù hợp với nội dung hoạt động;
– Sàn giao dịch BĐS phải có tên, biển hiệu và phải có địa chỉ giao dịch trong thời hạn một năm. Nếu có sự thay đổi về địa điểm giao dịch phải báo cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương và khách hàng đang giao dịch biết. Trước khi hoạt động, sàn giao dịch BĐS phải gửi hồ sơ bao gồm đăng ký kinh doanh hoạt động về Sở Xây dựng địa phương. Sở Xây dựng địa phương có trách nhiệm báo cáo để thống nhất quản lý và đưa lên Webside của mạng các sàn giao dịch BĐS;
3. Điều kiện của người quản lý, điều hành sàn giao dịch BĐS
a) Điêu kiện pháp lý
– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt;
– Có giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý, điều hành sàn giao dịch BĐS;
– Không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
b) Trình độ chuyên môn
– Phải được đào tạo qua trường lớp về quản lý sàn giao dịch BĐS;
– Phải có năng lực điều hành, tổ chức nhân sự thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch cụ thể;
– Phải có tính chuyên nghiệp, am hiểu chuyên sâu lĩnh vực chuyên môn, ra quyết định chính xác, kịp thời, thao tác nhanh nhẹn, hiệu quả.
c) Đạo đức nghề nghiệp
– Bảo vệ và đề cao quyền lợi khách hàng, của tất cả các bên tham gia tại sàn giao dịch BĐS;
– Hướng dẫn chính xác các thông tin và quyền lợi; không hướng dẫn và làm sai lệch thông tin hay quyền lợi của khách hàng sử dụng dịch vụ của sàn giao dịch BĐS;
– Bảo mật thông tin, đại diện cho tất cả khách hàng mua và bán hoặc thuê và cho thuê trong cùng một thương vụ, chỉ tiết lộ thông tin đầy đủ cho cả 2 bên biết sau khi được sự chấp nhận của họ;
– Với tư cách là nhà môi giới phải chuyển cho người bán, người thuê tất cả đề nghị mua bán và trả giá cho đến khi kết thúc hoặc thi hành một hợp đồng thuê mướn, trừ khi người bán, người cho thuê không yêu cầu trách nhiệm đó;
– Có trách nhiệm khuyến cáo cho người bán, người thuê về tư vấn pháp luật khi thực hiện các giao dịch về BĐS;
– Không được tiết lộ những thông tin tế nhị do các bên cung cấp mà họ yêu cầu giữ kín về BĐS giao dịch, nhưng không được dấu diếm những thông tin xấu về BĐS giao dịch nếu người quản lý điều hành đã biết.
4. Nhiệm vụ của sàn giao dịch bất động sản
Nhiệm vụ của sàn giao dịch BĐS gồm:
– Đảm bảo cho người có nhu cầu bán, cho thuê BĐS được đăng tải thông tin về BĐS tham gia giao dịch bán/cho thuê;
– Đảm bảo cho người rao bán/cho thuê và người có nhu cầu mua /thuê sẽ trực tiếp tìm hiểu nhau, tìm hiểu thông tin về BĐS;
– Đảm bảo cho người rao bán/cho thuê và người có nhu cầu mua /thuê thương lượng mà không phải thông qua trung gian giao dịch nào;
– Đảm bảo cho người rao bán/cho thuê và người có nhu cầu mua/thuê sẽ không trực tiếp tìm hiểu, thương lượng mà giao dịch thực hiện thông qua sàn giao dịch BĐS;
– Thực hiện tư vấn cho cả người rao bán/cho thuê và người có nhu cầu mua/thuê BĐS;
– Thực hiện định giá BĐS theo yêu cầu của khách hàng theo quy định của pháp luật;
– Đảm bảo an ninh, an toàn cho các giao dịch BĐS tại sàn giao dịch BĐS;
– Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của khách hàng và theo quy định của pháp luật.