Dịch vụ thị trường bât động sản

1. Thông tin về bất động sản
Tất cả các tổ chức, cá nhân tham gia vào TTBĐS (nhà đầu tư, người mua, người cho vay, người cầm thế chấp và các bên liên quan khác) đểu cần thiết tiếp cận với thông tin về tình trạng pháp lý của BĐS liên quan đến giao dịch.
Khả năng tiếp cận của công chúng đối với thông tin đăng ký BĐS là quan trọng, quy định của các nước về vấn đề này cũng rất khác nhau:
– Tại CHLB Đức chỉ có các chuyên gia mới được quyển truy cập thông tin đăng ký, bất kỳ sự tra cứu nào cũng phải được phép của cơ quan đăng ký.
– Tại Mỹ thông tin được truy cập trên mạng.
– Các nước Bắc Âu (Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan) là các quốc gia có hệ thống thông tin đất đai (Land Information System – LIS) hiện đại khá hoàn chỉnh.

Dịch vụ thị trường bât động sản 1

2. Trợ giúp pháp lý
Tại Lục địa Châu Âu và các nước chịu ảnh hưởng của pháp luật Đức, Pháp, Tây Ban Nha, sự tham gia của các cơ quan công chứng trong việc chuyển nhượng BĐS là bắt buộc. Nhiệm vụ của công chứng viên là soạn thảo văn bản và đảm bảo thoả thuận của các bên là đúng pháp luật.
Tại các nước khác như Mỹ, Anh và Thụy Điển hợp đồng do các bên tự soạn thảo được coi là hợp lệ. Thông thường các bên giao dịch vẫn nhờ đến sự trợ giúp pháp lý của luật sư và các đại lý BĐS.
Các công ty kinh doanh BĐS cũng có xu hướng sử dụng các đại lý hoặc người môi giới để tiếp cận với nhiều khách hàng tiềm năng hơn.
3. Hệ thống một cửa
Cải cách thủ tục hành chính là một vấn đề bức xúc đặt ra đối với nền hành chính các nước nói chung, trong đó đặc biệt đối với các công việc liên quan đến giao dịch BĐS.
Hệ thống một cửa (One Stop System) cho phép người dân chỉ phải tới một cơ quan để giải quyết các công việc liên quan đến BĐS của mình.
Hà Lan là một nước đang hướng tới thực hiện việc cải cách này với sự kết hợp giữa hệ thống thông tin đất đai (LIS) và hệ thống thông tin BĐS (Real Property Information System) [45].