Chức năng của thị trường bất động sản

Cơ chế giá cả phát huy tác dụng thông qua thị trường, làm cho TTBĐS có các chức năng dưới đây:
1. Phân phối tài nguyên và lợi ích của BĐS
Vì tài nguyên đất đai có hạn, chu kỳ đầu tư phát triển BĐS lại dài và thường chậm so với thay đổi yêu cầu của thị trường, do đó cần có sự điều tiết đối với sự phân phối và lợi ích của BĐS thông qua cơ chế giá cả.
2. Thể hiện sự thay đổi cầu đối với TTBĐS
Sự biến động của cầu là do những nguyên nhân chủ yếu sau đây gây ra:
– Thay đổi dự báo lợi ích thu được trong tương lai;
– Ánh hưởng chính sách thuế của Chính phủ;
– Thay đổi mức thu nhập và thị hiếu người tiêu dùng;
– Thay đổi khả năng cung cấp vốn và đất đai.
3. Chỉ đạo việc cung ứng để thích ứng với thay đổi cầu
Có hai phương thức sau đây để thay đổi việc cung ứng:
– Phát triển thêm nhiều BĐS mới hoặc thay đổi cách sử dụng BĐS hiện có, chẳng hạn chuyển nhà để bán thành nhà cho thuê hoặc ngược lại;
– Thay đổi quan hệ giá cả giữa bán và cho thuê. Chẳng hạn giá bán nhà thường tương đương với 300-400 lần giá thuê tháng, nếu giá bán nhà tăng cao hơn nhiều thì nhu cầu thuê nhà cũng tăng lên; hoặc như giá thuê văn phòng tăng cao thì nhiều khách sạn và nhà ở cũng được cho thuê làm văn phòng, v.v…
Cần chú ý rằng quá trình thay đổi cung đòi hỏi phải trải qua thòi gian nhất định, trong thời gian ấy lại có thể xuất hiện nhân tố mới đòi hỏi phải tiếp tục điểu chỉnh, do vậy tình trạng cân bằng cung cầu BĐS rất khó thực hiện và nếu đạt tới thì cũng trong giai đoạn ngắn ngủi thôi. Do vậy người ta thường nói “mất cân bằng là tuyệt đối còn cân bằng chỉ là tương đối và tạm thời thôi”.
4. Chỉ đạo cầu để thích ứng với thay đổi điều kiện cung
Chẳng hạn tại các đô thị lớn giá đất ngày càng cao nhưng giá thành xây dựng nhà cao ốc lại giảm xuống do ứng dụng nhiều tiến bộ khoa học và công nghệ mới trong kỹ thuật xây dựng (kể cả vật liệu xây dựng), dẫn đến việc phát triển các nhà cao ốc với nhiều căn hộ có giá bán hoặc giá thuê phải chăng, mà giảm bớt việc xây dựng nhà ở nhiều tầng không có thang máy. Như vậy người tiêu dùng cũng phải dần dần thích ứng với tình hình thay đổi điều kiện cung mới mẻ này.