Các yếu tố tác động đến thị trường bất động sản

Các yếu tố tác động đến thị trường bất động sản
a) Quy định của pháp luật
– Quy định của pháp luật có tác động rất lớn sự phát triển của TTBĐS như:
+ Quy định về hình thức đầu tư, phương thức giao dịch và điều kiện giao dịch sản phẩm BĐS (như việc bán đất phân lô, nhà chung cư, đất có hạ tầng);
+ Các quy định về đền bù tái định cư, hỗ trợ di dời, mức đóng góp cho địa phương nơi có dự án kinh doanh BĐS;
+ Các quy định về lĩnh vực quy hoạch: Mật độ, hệ số sử dụng đất, chiều cao tầng, tỷ lệ đất hạ tầng kỹ thuật, xã hội;
+ Các định hướng quy hoạch phát triển các thành phố lớn giúp doanh nghiệp có hướng đi đúng đắn trong đầu tư kinh doanh BĐS;
+ Các quy định về quản lý, sử dụng đối với sản phẩm BĐS (quản lý nhà hỗn hợp thương mại, khu chung cư, KĐTM);
+ Các quy định về việc kinh doanh BĐS, các đơn vị cá nhân nào được phép tham gia;
+ Các quy định đối với việc sử dụng BĐS của người nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam; Các quy định đối với Việt kiều về quê mua nhà cửa;
– Quy định về chính sách xã hội.
b) Tình hình kinh tê, chính trị
– Với hàng loạt các sự kiện kinh tế thuận lợi diễn ra như tham gia Tổ chức Thương mại thế giới (WTO – World Trade Organization), vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI – Foreign Direct Investment), vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài (FPI – Foreign Portfolio Investment) tăng cao, kinh tế tăng trưởng mạnh là điều kiện để các công ty ra đời, đòi hỏi một nhu cầu sử dụng BĐS tăng cao.
– Chính trị ổn định, môi trường kinh doanh thuận lợi giúp các nhà đầu tư quốc tế tăng cường đầu tư vào Việt Nam giúp cho cầu về BĐS tăng.
– Sự tăng trưởng kinh tế cao giúp cho người dân tăng thu nhập, mức độ sinh hoạt tăng dẫn đến cầu BĐS tăng.
c) Yếu tô’doanh nghiệp
Các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh BĐS ngày càng tăng khả năng nâng cao chất lượng sản phẩm trong quá trình hội nhập, tìm hiểu và áp dụng nhiều công nghệ, vật tư hiện đại, giúp sức phát triển thị trường và sản phẩm BĐS ngày càng phát triển.
Các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường bất động sản
– Các nhân tố kinh tê: Tốc độ tãng trưởng của nền kinh tế, sự phát triển của khoa học kỹ thuật, tốc độ tăng GDP, tỷ lệ thất nghiệp;
– Các nhân tố thuộc về chính trị, pháp luật: Hệ thống pháp luật, thể chế, các chính sách phát triển kinh tế, xã hội…;
– Các nhân tô thuộc về dân cư: Dân sô và mật độ dân số, sự biến động của dân cư, tập quán và tâm lý tiêu dùng…;
– Các nhân tô thuộc về văn hóa xã hội: Phong tục, tập quán, tín ngưỡng, trình độ văn hoá, ý thức của dân cư…;
– Nhân tố thuộc về địa lý: Môi trường sinh thái, vị trí của BĐS…