Biện pháp nhằm tạo lập và phát triển hàng hoá cho thị trường bất động sản

Để có thị trường nhà đất cần có hàng hoá. Theo quy hoạch từ nay đến năm 2020 nhu cầu về đất rất lớn để phát triển kinh tế xã hội. Hàng hoá BĐS trên đất đưa ra giao dịch trên thị trường trước hết phụ thuộc khả năng cung cầu về đất hàng hoá. Hiện tại, đất hàng hoá do chưa được tạo lập đầy đủ kịp thời có chất lượng nên việc tạo lập các BĐS trên đất để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng trực tiếp gặp nhiều khó nhăn, trở ngại, ách tắc. Để TTBĐS có nhiều hàng hoá cần:
– Khẩn trương hoàn thành việc lập hồ sơ địa chính.
– Khẩn trương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, nhất là đất đô thị và đất khu dân cư nông thôn. Do chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên một tỷ lệ rất lớn BĐS không thể trở thành hàng hoá tham gia trên thị trường chính thức. Đổ đẩy nhanh tiến độ, cần giảm bớt thủ tục xem xét, thẩm định của cơ quan quản lý nhà nước các cấp.
– Cho phép các cơ quan hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp nhà nước, các đơn vị lực lượng vũ trang tự sắp xếp lại trụ sở làm việc theo hướng các cơ quan hành chính sự nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp không hoạt động ở lĩnh vực thương mại, ngân hàng, tài chính, dịch vụ… di chuyển khỏi các trung tâm thương mại, dịch vụ… Nhu cầu sử dụng BĐS tại các trung tâm thương mại và dịch vụ là rất cao. Tuy nhiên hiện nay nhiều cơ quan Nhà nước, nhiều đơn vị hoạt động sự nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh (không kinh doanh trong lĩnh vực thương mại dịch vụ) đang có trụ sở tại các trung tâm thương mại, dịch vụ. Trong khi, nhiều trụ sở của cơ quan hành chính sự nghiệp đang rất xuống cấp, nhưng ngân sách Nhà nước lại chưa đủ khả năng tài chính để sửa chữa, cải tạo, nâng cấp… Vì thế, cần chuyển trụ sở của những đơn vị ra khỏi các trung tâm thương mại, dịch vụ.

Biện pháp nhằm tạo lập và phát triển hàng hoá cho thị trường bất động sản 1

– Thực hiện hạ tầng có trước, lấy giá trị đất để phát triển hạ tầng tại chồ. Nhà nước chịu trách nhiệm thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất đã có hạ tầng cho các bên kinh doanh và sử dụng theo phưong thức đấu giá. Tuy nhiên Nhà nước cũng cần sớm ban hành các nguyên tắc đấu giá để đảm bảo việc đấu giá đạt được hiệu quả cao.
Các biện pháp tăng cung hàng hoá BĐS:
+ Tạo điều kiện phát triển các doanh nghiệp kinh doanh BĐS, thống nhất mặt bằng chính sách đối với tất cả đối tượng tham gia tạo lập BĐS. Áp dụng cơ chế thống nhất về thuế và các chính sách hỗ trợ, khuyến khích.
Hoàn thiện công tác đấu thầu theo hướng tăng tỷ lệ tham gia bắt buộc của khu vực ngoài quốc doanh, tránh tình trạng độc quyền.
+ Ban hành chính sách thu hút trực tiếp từ dân cư và các tổ chức kinh tế vào việc tạo lập và kinh doanh BĐS, trong đó có việc phát triển thị trường chứng khoán BĐS.
+ Đẩy nhanh việc bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước theo hướng phân định phạm vi các chính sách xã hội và phạm vi các chính sách thị trường trong việc cho thuê, bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước. Theo hướng này, các đối tượng chính sách xã hội được hường trợ cấp, còn thuê và mua nhà theo nguyên tắc thị trường.
+ Mở rộng phạm vi giao dịch dân sự về BĐS theo hướng giảm bớt các hạn chế về quvền trong giao dịch, mở rộng thêm các đối tượng được tham gia TTBĐS như các doanh nghiệp, các cơ quan công quyền, các tổ chức sự nghiệp, các cá nhân và tổ chức nước ngoài. Quy định cơ chế, thủ tục rõ ràng nhàm đáp ứng những nhu cầu mang tính chất động như nhu cầu chuyển mục đích kinh doanh, phá sản, di dời chuyển đổi trụ sở, cho thuê lại v.v…
+ Mở rộng hơn nữa sự tham gia của người nước ngoài vào TTBĐS, đặc biệt là vấn đề mua nhà ở, xây nhà để bán và cho thuê.