Category Archives: Thị trường Bất động sản

Latest Posts

Mục tiêu, quan điểm, định hướng phát triển thị trường bất động sản

Nội dung bài viết:Xem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải Phòng1. Mục tiêu phát triển TTBĐSBáo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng: “Thúc đẩy sự hình thành và từng hước phát triển các loại thi trường theo […]

Đánh giá chung về thị trường bất động sản Việt Nam

Nội dung bài viết:Xem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải PhòngTrong những năm qua, TTBĐS ở nước ta, đặc biệt là thị trường nhà đất đã có những bước phát triển đáng kể, góp phần vào việc thúc đẩy kinh tế – xã hội của đất […]

Thực trạng phát triển của TTBĐS tại Việt Nam – P2

Nội dung bài viết:Xem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải Phòng1. Giai đoạn từ năm 2003 đến naya) Giai đoạn từ năm 2003 đến trước thời điểm gia nhập WTOCơn sốt giá đất 2001 – 2003 bắt đầu hạ nhiệt, TTBĐS bắt đầu có những điều […]

Thực trạng phát triển của TTBĐS tại Việt Nam – P1

Nội dung bài viết:Xem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải Phòng1. Giai đoạn từ năm 1975 – 2002a) TTBĐS trước khi có Luật Đất đaiGiai đoạn hình thành các họp tác xã nông nghiệp, mọi người phải góp ruộng đất vào họp tác xã theo chế […]

Sự hình thành thị trường bất động sản Việt Nam – P2

1. Những tồn tại của TTBĐS trong thời gian qua Thông qua các hoạt động mua bán, cho thuê, thế chấp và quản lý khai thác BĐS trên thị trường cho thấy bên cạnh những mặt tích cực mà sự phát triển của TTBĐS mang lại vẫn còn tồn tại một số yếu kém như: […]

Sự hình thành thị trường bất động sản Việt Nam – P1

Quá trình hình thành và phát triển TTBĐS ở nước ta có thể chia ra hai thời kỳ:1. Thời kỳ trước khi bước vào công cuộc đổi mói nền kinh tế (từ 1986 trở về trước)TTBĐS Việt Nam đã có từ lâu, có thể khẳng định nó có từ trước khi nước Việt Nam dân […]

Hệ thống quản lý thị trường bất động sản

1- Hệ thống quản lý thi trường bất động sản Việt Nam– Chính phủ chỉ đạo (Nghị định, Nghị quyết, Quyết định);– Các Bộ ngành hướng dẫn thực hiện về chuyên môn nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ Chính phủ giao (Thông tư, Quyết định);– UBND các cấp: Tổ chức thực hiện theo chỉ […]

Tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước đối với thị trường bất động sản

.1. Các tĩnh vực quản lý Nhà nước liên quan đến thị trường bất động sảnTheo quy định của pháp luật hiện hành, quản lý Nhà nước về TTBĐS được giao chonhiều bộ, ngành quản lý.– Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Quản lý quy hoạch, kế hoạch đầu tư thông qua Luật Đầu tư, […]