Tag Archives: thị trường bất động sản

Latest Posts

Xây dựng năng lục các thể chế và tổ chức tham gia thị trường bất động sản

Theo báo thị trường bất động sản : Theo định nghĩa thể chể trong báo cáo năm 2002 của Ngân hàng Thế giới mang tên “Xây đựng thể chế trợ lực thị trường”. “Thể chế là các quy tắc, cơ chế thi hành và các tổ chức … khác với chính sách gồm có các […]

Biện pháp nhằm tạo lập và phát triển hàng hoá cho thị trường bất động sản

Để có thị trường nhà đất cần có hàng hoá. Theo quy hoạch từ nay đến năm 2020 nhu cầu về đất rất lớn để phát triển kinh tế xã hội. Hàng hoá BĐS trên đất đưa ra giao dịch trên thị trường trước hết phụ thuộc khả năng cung cầu về đất hàng hoá. Hiện […]

Nhóm các giải pháp cụ thể để thúc đẩy sự phát triển TTBĐS Việt Nam

1. Đỗi mới công tác quy hoạch, xây dựng và kế hoạch tổng thểNghiên cứu phát triển TTBĐS đòi hỏi phải xem xét đến việc đổi mới công tác quy hoạch, xây dựng, kế hoạch tổng thể về phát triển và sử dụng đất đai hiệu quả đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh […]

Mục tiêu, quan điểm, định hướng phát triển thị trường bất động sản

Nội dung bài viết:Xem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải Phòng1. Mục tiêu phát triển TTBĐSBáo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng: “Thúc đẩy sự hình thành và từng hước phát triển các loại thi trường theo […]

Đánh giá chung về thị trường bất động sản Việt Nam

Nội dung bài viết:Xem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải PhòngTrong những năm qua, TTBĐS ở nước ta, đặc biệt là thị trường nhà đất đã có những bước phát triển đáng kể, góp phần vào việc thúc đẩy kinh tế – xã hội của đất […]

Thực trạng phát triển của TTBĐS tại Việt Nam – P2

Nội dung bài viết:Xem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải Phòng1. Giai đoạn từ năm 2003 đến naya) Giai đoạn từ năm 2003 đến trước thời điểm gia nhập WTOCơn sốt giá đất 2001 – 2003 bắt đầu hạ nhiệt, TTBĐS bắt đầu có những điều […]

Thực trạng phát triển của TTBĐS tại Việt Nam – P1

Nội dung bài viết:Xem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải Phòng1. Giai đoạn từ năm 1975 – 2002a) TTBĐS trước khi có Luật Đất đaiGiai đoạn hình thành các họp tác xã nông nghiệp, mọi người phải góp ruộng đất vào họp tác xã theo chế […]