Tag Archives: sàn giao dịch bất động sản

Latest Posts

Biện pháp nhằm tạo lập và phát triển hàng hoá cho thị trường bất động sản

Để có thị trường nhà đất cần có hàng hoá. Theo quy hoạch từ nay đến năm 2020 nhu cầu về đất rất lớn để phát triển kinh tế xã hội. Hàng hoá BĐS trên đất đưa ra giao dịch trên thị trường trước hết phụ thuộc khả năng cung cầu về đất hàng hoá. Hiện […]

Nhóm các giải pháp cụ thể để thúc đẩy sự phát triển TTBĐS Việt Nam

1. Đỗi mới công tác quy hoạch, xây dựng và kế hoạch tổng thểNghiên cứu phát triển TTBĐS đòi hỏi phải xem xét đến việc đổi mới công tác quy hoạch, xây dựng, kế hoạch tổng thể về phát triển và sử dụng đất đai hiệu quả đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh […]

Sự hình thành thị trường bất động sản Việt Nam – P2

1. Những tồn tại của TTBĐS trong thời gian qua Thông qua các hoạt động mua bán, cho thuê, thế chấp và quản lý khai thác BĐS trên thị trường cho thấy bên cạnh những mặt tích cực mà sự phát triển của TTBĐS mang lại vẫn còn tồn tại một số yếu kém như: […]

Hệ thống quản lý thị trường bất động sản

1- Hệ thống quản lý thi trường bất động sản Việt Nam– Chính phủ chỉ đạo (Nghị định, Nghị quyết, Quyết định);– Các Bộ ngành hướng dẫn thực hiện về chuyên môn nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ Chính phủ giao (Thông tư, Quyết định);– UBND các cấp: Tổ chức thực hiện theo chỉ […]

Vai trò của hệ thống thông tin trên thị trường bất động sản

1. Công khai thông tin vê BĐS đưa vào kinh doanha) Tổ chức, cá nhân kinh doanh BĐS có trách nhiệm công khai thông tin về BĐS đưa vào kinh doanh.b) Thông tin về BĐS được công khai tại sàn giao dịch BĐS và trên các phương tiện thông tin đại chúng.c) Nội dung thông […]

Quản lý thông tin trên thị trường bât động sản

1. Khái niệm, nội dung của cơ sở dữ liệu quốc giaa. Khái niệm vê hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia thống nhấtTrên thực tế công nghệ cơ khí đã giúp con người chuyển dần lao động thủ công sang lao động bằng máy móc và công nghệ thông tin đã tạo điều […]

Môi giới và vai trò của môi giới trong thị trường bất động sản

1. Khái niệm về môi giới bất động sảnMôi giới là hoạt động của người thứ ba với mục đích tạo sự thông cảm, thấu hiểu về các vấn đề liên quan giữa các bên với nhau, hoặc là việc giải quyết những công việc nào đó liên quan giữa hai bên, người môi giới […]

Quy chê hoạt động của sàn giao dịch bất động sản

1. Sự cần thiết phải có quy chế sàn giao dịchMỗi tổ chức được thành lập; các bộ phận, các thành viên của tổ chức khi tham gia các hoạt động đều phải tuân thủ theo những quyết định nhất định đảm bảo cho sự vận hành của bộ máy, của tổ chức thống nhất […]

Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia sàn giao dịch bất động sản

1. Quyền của người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản– Quản lý, điều hành hoạt động của sàn giao dịch BĐS.– Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp thông tin có liên quan đến BĐS theo quy định của pháp luật.– Yêu cầu khách hàng cung cấp […]