Tag Archives: phân loại bất động sản

Latest Posts

Đánh giá chung về thị trường bất động sản Việt Nam

Nội dung bài viết:Xem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải PhòngTrong những năm qua, TTBĐS ở nước ta, đặc biệt là thị trường nhà đất đã có những bước phát triển đáng kể, góp phần vào việc thúc đẩy kinh tế – xã hội của đất […]

Đặc điểm đặc trưng của thị trường bất động sản – P2

a) TTBĐS liên hệ mật thiết với thị trường vốn và tài chính TTBĐS có mối liên hệ mật thiết với thị trường vốn và tài chính. Động thái phát triển của thị trường này tác động tới nhiều loại thị trường trong nền kinh tế. BĐS là tài sản đầu tư trên đất bao […]

Các yếu tô cấu thành thị trường bất động sản – P2

TTBĐS là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng Cũng giống như các loại thị trường khác, TTBĐS là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng. Trong hoạt động sản xuất hàng hoá, trước hết người sản xuất lo việc tổ chức sản xuất kinh doanh, sử dụng các yếu tố đầu vào […]

Khái niệm, thành phần và vai trò của thị trường bât động sản

 Khái niệm về thị trường bất động sản 1. Khái niệm, chức năng, phản loại và hệ thống thị trường a) Khái niệm chung về thị trường Thị trường là phạm trù kinh tế tổng hợp gắn liền với quá trình sản xuất và lưu thông hàng hóa. Khái niệm cổ điển cho rằng: ‘Thi […]