Tag Archives: kinh doanh bất động sản

Latest Posts

Mục tiêu, quan điểm, định hướng phát triển thị trường bất động sản

Nội dung bài viết:Xem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải Phòng1. Mục tiêu phát triển TTBĐSBáo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng: “Thúc đẩy sự hình thành và từng hước phát triển các loại thi trường theo […]

Đánh giá chung về thị trường bất động sản Việt Nam

Nội dung bài viết:Xem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải PhòngTrong những năm qua, TTBĐS ở nước ta, đặc biệt là thị trường nhà đất đã có những bước phát triển đáng kể, góp phần vào việc thúc đẩy kinh tế – xã hội của đất […]

Thực trạng phát triển của TTBĐS tại Việt Nam – P1

Nội dung bài viết:Xem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải Phòng1. Giai đoạn từ năm 1975 – 2002a) TTBĐS trước khi có Luật Đất đaiGiai đoạn hình thành các họp tác xã nông nghiệp, mọi người phải góp ruộng đất vào họp tác xã theo chế […]

Tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước đối với thị trường bất động sản

.1. Các tĩnh vực quản lý Nhà nước liên quan đến thị trường bất động sảnTheo quy định của pháp luật hiện hành, quản lý Nhà nước về TTBĐS được giao chonhiều bộ, ngành quản lý.– Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Quản lý quy hoạch, kế hoạch đầu tư thông qua Luật Đầu tư, […]

Quản lý đầu tư kinh doanh BĐS của các tổ chức và cá nhân liên quan – P2

1. Quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản khi dự án đầu tư bất động sản đi vào hoạt độngXu thế mới trên thị trường là sau khi đầu tư xây dựng xong, thường diễn ra hoạt động chuyển nhượng dự án cho một đối tác khác hoặc thuê công ty chuyên nghiệp […]

Quản lý của Nhà nước đối với hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản – P1

Đại hội đại biểu lần thứ VII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định: “Quản lý chặt chẽ đất đai và TTBĐS” là một trong bốn hoạt động chủ yếu để “tạo lập đồng bộ các yếu tố thị trường”. Đại hội định hướng cho hoạt động này trong thời kỳ 1996-2000 là […]

Quản lý của Nhà nước đối với hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản – P2

1- Quản lý vê lập, thẩm đinh, phê duyệt dự ủn đầu tưBĐS– Về lập dự án đầu tư BĐS: Khi đầu tư xây dựng dự án, chủ đầu tư phải tổ chức lập dự án để làm rõ sự cần thiết phải đầu tư và hiệu quả đầu tư xây dựng công trình.– Về […]

Hồ sơ thông tin trên thị trường bất động sản

1. Điều kiện đối với BĐS đưa vào kinh doanha) Nhà, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh phải có các điều kiện:– Thuộc đối tượng được phép kinh doanh;– Đối với nhà, công trình xây dựng mới phải bảo đảm chất lượng theo quy định của pháp luật về xây dựng; đối với […]

Nghị định của Chính phủ vê kinh doanh bất động sản

Nghị định [15] của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh BĐS được Bộ Xây dựng soạn thảo, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Nội dung liên quan đến BĐS gồm:1. Phạm vi điều chỉnh của Nghị định: (Điều 1).2. Các loại BĐS được đưa vào kinh […]