Tag Archives: khái niệm bất động sản

Latest Posts

Quản lý thông tin trên thị trường bât động sản

1. Khái niệm, nội dung của cơ sở dữ liệu quốc giaa. Khái niệm vê hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia thống nhấtTrên thực tế công nghệ cơ khí đã giúp con người chuyển dần lao động thủ công sang lao động bằng máy móc và công nghệ thông tin đã tạo điều […]

Những kiến thức cơ bản về đăng ký bất động sản

1. Khái niệm về đăng ký bất động sảnViệc đăng ký Nhà nước về đất đai và BĐS (dưới đây gọi chung là đăng ký BĐS) có ý nghĩa: Các quyền về đất đai và BĐS được bảo đảm bởi nhà nước, liên quan đến tính tin cậy, sự nhất quán và tập trung, thống […]

Cơ chế, chính sách quản lý Nhà nước đối với thị trường bất động sản

a) Quán triệt và tổ chức thực hiện việc xây dựng, quản lý TTBĐS và chính sách tài chính đất đai theo các quan điểm chỉ đạo của Hội nghị Trung ương lần thứ 7 khoá IX:“Chủ động xây dựng vả phát triển TTBĐS, trong đó có quyền sử dụng đất, trước hết ở cúc […]

Pháp luật vể quản lý thị truờng bât động sản

Trong TTBĐS, tất yếu phải kể đến việc kinh doanh BĐS. Do vậy, khi nghiên cứu pháp luật về quản lý TTBĐS, vấn để đầu tiên là nghiên cứu khung pháp lý về quản lý Nhà nước đối với TTBĐS, sau đó là việc nghiên cứu cụ thể về pháp luật kinh doanh BĐS.Khung pháp […]

Vai trò của người định giá bất động sản trong thị trường bất động sản – P1

Nhiều người cho rằng không cần phải hỏi ý kiến người định giá chuyên nghiệp mà chỉ cần hỏi một người có kinh nghiệm về giá trị các BĐS.Ví dụ, khi hỏi một người môi giới, kinh doanh BĐS, người đó sẽ cho biết giá trị của các BĐS, những ưu điểm và nhược điểm […]

Quan hệ cung cầu trong thị trường bất động sản – P1

1. Cầu trong thị trường bất động sản Cầu BĐS là khối lượng hàng hoá BĐS mà người tiêu dùng sẵn sàng chấp nhận và có khả năng thanh toán với một mức giá nhất định để nhận được BĐS đó trên thị trường tại những thời điểm nhất định. Cầu về BĐS có nhiều […]

Quan hệ cung cầu trong thị trường bất động sản – P2

1. Cân bằng cung cầu Khi vẽ đường cung và đường cầu (vốn là đường cong, nhưng vẽ thành đường thẳng) trên cùng một đồ thị thì hai đường đó gặp nhau tại 1 điểm (hình 2.2), gọi là điểm cân bằng cung cầu (với giả thiết là các nhân tố khác không thay đổi). […]

Giá cả bất động sản trên thị trường bất động sản

1. Sự hình thành giá BĐS trên thị trường Giá cả của BĐS được hình thành thông qua sự tác động qua lại của cung và cầu về BĐS trên thị trường. Giá cả BĐS là sự biểu hiện bằng tiền của giá trị BĐS khi sử dụng ở các mục đích khác nhau. Giá […]

Các quy luật tác động tới sự vận hành của thị trường bất động sản

Các quy luật tác động tới sự vận hành của TTBĐS Cũng như các loại thị trường khác trong nền kinh tế thị trường, sự vận hành của TTBĐS chịu tác động của một cơ chế nhất định, mà ở đây chính là sự tác động của các quy luật kinh tế khách quan như […]