Khái niệm, đặc điểm của bất động sản

1. Khái niệm về bất động sản Thuật ngữ BĐS và động sản đã được ghi nhận và sử dụng rộng rãi trong hầu hết các bộ luật theo hệ thống pháp luật của nhiều nước trên thế giới. Tại Mỹ, Anh, Singapore, Thái Lan, Malaixia… khái niệm BĐS được thể chế hoá trong Ngành […]