Khái niệm, thành phần và vai trò của thị trường bât động sản

 Khái niệm về thị trường bất động sản 1. Khái niệm, chức năng, phản loại và hệ thống thị trường a) Khái niệm chung về thị trường Thị trường là phạm trù kinh tế tổng hợp gắn liền với quá trình sản xuất và lưu thông hàng hóa. Khái niệm cổ điển cho rằng: ‘Thi […]

Khái niệm, đặc điểm của bất động sản

1. Khái niệm về bất động sản Thuật ngữ BĐS và động sản đã được ghi nhận và sử dụng rộng rãi trong hầu hết các bộ luật theo hệ thống pháp luật của nhiều nước trên thế giới. Tại Mỹ, Anh, Singapore, Thái Lan, Malaixia… khái niệm BĐS được thể chế hoá trong Ngành […]