All posts by admin

Latest Posts

Điểm qua một số giao dịch bất động sản đang được quan tâm

Ngày nay, để sở hữu một bất động sản – nhà ở ngay tại thủ đô Hà Nội không là điều quá khó khăn nữa, Những cá nhân hay cặp vợ chồng trẻ có thu nhập trung bình vẫn có thể mua cho mình được một căn hộ chốn thị thành. Nhưng nếu thật sự […]

Xây dựng năng lục các thể chế và tổ chức tham gia thị trường bất động sản

Theo báo thị trường bất động sản : Theo định nghĩa thể chể trong báo cáo năm 2002 của Ngân hàng Thế giới mang tên “Xây đựng thể chế trợ lực thị trường”. “Thể chế là các quy tắc, cơ chế thi hành và các tổ chức … khác với chính sách gồm có các […]

Biện pháp nhằm tạo lập và phát triển hàng hoá cho thị trường bất động sản

Để có thị trường nhà đất cần có hàng hoá. Theo quy hoạch từ nay đến năm 2020 nhu cầu về đất rất lớn để phát triển kinh tế xã hội. Hàng hoá BĐS trên đất đưa ra giao dịch trên thị trường trước hết phụ thuộc khả năng cung cầu về đất hàng hoá. Hiện […]

Nhóm các giải pháp cụ thể để thúc đẩy sự phát triển TTBĐS Việt Nam

1. Đỗi mới công tác quy hoạch, xây dựng và kế hoạch tổng thểNghiên cứu phát triển TTBĐS đòi hỏi phải xem xét đến việc đổi mới công tác quy hoạch, xây dựng, kế hoạch tổng thể về phát triển và sử dụng đất đai hiệu quả đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh […]